NTP

ÖSSZEFOGLALÓ

2019. júniusban  zárult a Jász-Nagykun-Szolnok Esély Egyesület Családoknak szóló szemléletformáló programok Jász-Nagykun-Szolnok megyében NTP-CSSZP-M18-0010 c. projektje, mely a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg. A program keretében Jászberényben, Tiszaföldváron, Törökszentmiklóson szülői klubokat, Kunmadarason, Pusztamonostoron, Tiszafüreden szülői fórumokat szerveztünk szülők és pedagógusok számára. A fórumok és a klubok célja az volt, hogy tehetségsegítő szakember közreműködésével segítséget nyújtsunk a tehetség felismeréséhez és kibontakozásához. A program keretében TISZApART Moziban zajló filmklub tematikája is a tehetségsegítéshez kapcsolódott. Tiszagyendán az általános iskolában művészek közreműködésével, hangszer- és táncbemutató szervezésével, tánctanítással járultunk hozzá a tehetségek felfedezéséhez. Szolnok két középiskolájában „Senki ne legyen körön kívül” címmel – Kortárs kiközösítés ellen irányuló csoportos foglalkozást tartottunk. A foglalkozások alkalmával a diákok információhoz jutottak a bántalmazás jelenségéről, elterjedtségéről. Jásziványon, Mezőtúron és Szászberken a „Mutasd meg, Te miben vagy jó!” programok keretében biztosítottunk lehetőséget a tehetséges tanulók bemutatkozására.

A programhoz készült szórólapunk letölthető: NTP SZÓRÓLAP


Filmklub

A klub lehetőséget biztosít a személyiség formálására, kommunikációs készség fejlesztésére, egymás iránti érdeklődés/empátia fejlesztésére. A filmeket úgy válogattuk, hogy a feldolgozott témák a gyerekek/fiatalok környezetével kialakuló konfliktusainak tárgyalására irányítsák a figyelmet.

Filmklubunkban vetített filmek:
Instant család
Igaz csoda
Borg/McEnroe
Az első ember
Kezedben a sorsod

Helyszín: Szolnok, Tiszapart Mozi

     


Mutasd meg, Te miben vagy jó!

A tehetségsegítés, -felfedezés területéhez kapcsolódó játékos kreatív foglalkozás gyerekek, fiatalok számára; Kézművesek, tánccsoportok, énekkarok bemutatkozása.
Helyszínek: Szászberek, Jászivány, Mezőtúr


„Senki ne legyen körön kívül” – Kortárs kiközösítés ellen irányuló csoportos foglalkozás

A program céljai a diákok informálása a bántalmazás jelenségéről, elterjedtségéről és következményeiről, . A probléma felismerésének, megértésének segítése.
Helyszín: Szolnok

   


Szülői Fórumok

A program célja elsősorban a szülők/hozzátartozók számára lehetőséget biztosítani a tehetségsegítő szakemberekkel való találkozásra, a tehetségsegítés folyamatának felismerésére, a tehetséges fiatalok azonosítására.
Helyszínek: Pusztamonostor, Kunmadaras, Tiszafüred


Szülői Klubok

A gyermekek első tehetséggondozói maguk a szülők, ezért fontos, hogy a szülők is megfelelő információkkal rendelkezzenek a tehetségek kibontakoztatásának módjairól. A klubok célja: a szülői szerep megerősítése, a nevelők és szülők egymás közötti tapasztalatcseréjének biztosítása.
Helyszínek: Tiszaföldvár, Törökszentmiklós, Jászberény

   


Tánc- és hangszerbemutató

A résztvevő gyerekek, tanulók és fiatalok számára különböző hangszerek és autentikus táncok bemutatása, megismerése, melyek révén új erősségeket/érdeklődési területeket fedezhetnek fel önmagukban.
Helyszín: Tiszagyenda